محصولات پارس پولیکا

واحد تولیدی پارس پولیکا با تکیه بر دانش فنی کارکنان مجرب و تجهیزات پیشرفته، محصولات خود را بر پایه استانداردهای ملی و بین المللی به بالاترین کیفیت تولید نموده که روزانه در فواصل زمانی معین از لحاظ انطباق با استاندارد مرجع(inso) و استانداردهای بین المللی(iso) از تولیدات خود نمونه برداری و مورد تست ، ارزیابی و بازرسی های روزانه قرار میدهد.

دریچه بازدید ( پیچی و چهار پیچ)

کلاهک

فلنج

بوشن

چهارراه

درپوش

سیفون

سه راه تبدیل

منهول

سه راه بازدید پیچی

کفشور

تبدیل

سه راه

زانو

لوله